Ιδρύτρια του φαρμακείου Λύγδα στο Περιστέρι Αττικής.

Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Kάτοχος πτυχίου φυτοθεραπευτού του I.P.I. (Institute de Phytotherapie Internationale) έχοντας παρακολουθήσει δύο διετή μαθήματα φυτοθεραπείας, το πρώτο της Γαλλικής Σχολής (Laprace) και δεύτερο από τον Βέλγο καθηγητή Sherge Wassart.

Από το 1989 έως σήμερα έχει παρακολουθήσει και μελετήσει βαθιά όλα τα μαθήματα που γίνονται στη χώρα της για την ομοιοπαθητική από την Ελληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικών Ιατρών (Ε.Ε.Ο.Ι.), την Ομοιοπαθητική Εταιρία κλπ.

Είναι άριστη γνώστης της Φαρμακοτεχνίας και έχει καταρτιστεί στην σωστή διαχείριση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Διαθέτει πιστοποίηση παρασκευής ομοιοπαθητικών φαρμάκων καθώς και πιστοποιημένο εργαστήριο στο οποίο και παρασκευάζει υψηλής ποιότητας ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Επί 20 χρόνια διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών (Ε.Ε.Ο.Φ.) όπου έχει εκλεγεί και πρόεδρος.

Ακόμη, είναι μέλος της ανθοϊαματικής εταιρίας.

Έχει μελετήσει και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ανθοϊαμάτων, ενώ η πολυετή ενασχόληση και η ενδελεχή μελέτη της με το αντικείμενο της δίνει τη δυνατότητα να δίνει καθοδήγηση και συμβουλές ως προς την χρήση τους.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ομοτοξικολογίας γνωρίζοντας έτσι την χρήση και δράση των σύμπλοκων ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Η κατάρτιση της δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι γνώστης της Ινδικής θεραπευτικής (Ayurveda)

Έχει υπάρξει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Εθνοφαρμακολογίας (Ε.Ε.Ε.), η οποία μέσα από σεμινάρια και μελέτη των φυτών στο φυσικό τους περιβάλλον (βιωματική άσκηση), μελετάει λαϊκές θεραπευτικές και τις εφαρμογές των φυτών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.