Απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής του Camerino (Dottore Magistrale) με ειδίκευση στην φαρμακολογία, την φαρμακογνωσία και την παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων.

Με δεύτερο τίτλο σπουδών Χημικού Μηχανικού στη Σχολή Βιομηχανικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Περούτζια Ιταλίας.

Η εκπαίδευση του συνεχίστηκε παρακολουθώντας μία πληθώρα σεμιναρίων:

– Ψυχολογία της επικοινωνίας με τον ασθενή.

– Βιοφαρμακευτική χημεία.

– Χημεία υποδοχέων.

– Μεθοδολογικό πλαίσιο της φαρμακευτικής έρευνας.

– Παρασκευή και νομοθεσία των καλλυντικών προϊόντων.

– Διαχείριση και Marketing φαρμακείων και φαρμακευτικών εταιριών.

– Το Doping σε αθλητισμό και γυμναστήριο.